Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: emisjagłosurutkowska.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Marta Rutkowska.
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@emisjaglosurutkowska.pl
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na stronie internetowejemisjaglosurutkowska.pl, która wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

-realizacja zamówionych usług

-prezentacja oferty lub informacji

Strona internetowa emisjaglosurutkowska.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

-poprzez dobrowolnie przekazane dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora

-poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH PRZEZ OPERATORA

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operator a do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców:

– upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynnościami. W odniesieniu do danych marketingowych, będą one przetwarzane do czasu sprzeciwu ich używania. 

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

-dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących

-ich sprostowania

-usunięcia

-ograniczenia przetwarzania,

-oraz przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu emisjaglosurutkowska.pl.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

4. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Strona internetowa emisjaglosurutkowska.pl korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu emisjaglosurutkowska.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej emisjaglosurutkowska.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu emisjaglosurutkowska.pl.

W ramach strony internetowej emisjaglosurutkowska.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej aletalerz.pl mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej emisjaglosurutkowska.pl.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

-Edge

-Internet Explorer

-Chrome

-Safari

-Firefox

-Opera

Urządzenia mobilne:

-Android

-Safari (iOS)

-Windows Phone